Skip to content

Reglement Lichtjesavond Alkmaar

Uiteraard zijn schippers uit zichzelf al mensen die rekening houden met het overige verkeer op het water. Tijdens dit evenement is het erg druk op de Alkmaarse grachten. Geef elkaar de ruimte en houd je strikt aan de aangegeven route (zie website en uitgedeelde versie). Vaar veilig en ga verantwoord om met alcoholgebruik. Houd rekening met de omwonenden en zorg voor geen (geluids-) overlast.

Deelname is volledig voor eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor incidenten tijdens of rond het evenement, en is niet aansprakelijk voor enige door deelnemers en of de aan hen toebehorende zaken geleden schade.

Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat er een risico bestaat voor deelnemers die niet in het bezit zijn van een bewijs van zwemvaardigheid en kinderen. Zij dienen altijd een zwemvest te dragen. Schippers dienen de algehele vaarregels te allen tijde in acht te nemen.

TRAILERHELLING
Wil je speciaal voor dit evenement je boot ter water later? Dan kun je dat doen op een trailerhelling in de buurt van de Alkmaarse binnenstad. De nieuwe helling ligt aan de Bergerringvaart, bij het parkeerterrein aan de Havingastraat. Alternatieve locaties zijn de Huygendijk 10 in Heerhugowaard en Kanaaldijk 294 in Koedijk.

VAARVERKEER
• De regels voor het Binnenvaartpolitiereglement dienen altijd te worden nageleefd.
• Het vaarverkeer mag alleen de aangegeven vaarrichting volgen.
• Zorg voor voldoende verlichting op uw boot. (Dit staat los van de versiering/verlichting van de boot in het kader van de Lichtjesavond.)
• Niet inhalen!
• Op de boten is een zwemvest voor kinderen/mensen zonder zwemdiploma verplicht!
• De maximale vaarsnelheid is 6 km/u, stapvoets.
• Let op: De laagste brug binnen de route is 78 cm boven NAP.
• De maximale doorvaarthoogte is 0,90 m 
(Zoutkeetbrug, Turfmarktbrug gaat open).
• Bruggen worden niet bediend.
• Vanaf 19.30 uur geldt er een verbod voor de commerciële vaart en is er vrij baan voor de deelnemende schepen.